# حقوق_جزا

تحلیل ماده 236 ق. م. ا.

علائم اختصاری   ق.م.ا.                        قانون مجازات اسلامی ق.آ.د.د.ع وا.               قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ق.م.                         قانون مدنی               فصل اوّل اقرار   دلایل ثبوت ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 632 بازدید