یازدهمین جلسه حضور در دادگاه

سلام

امروز ساعت ٩/٣٠ به دادگاه رسیدم . پرونده امروز مربوط بود به  جرم جعل و استفاده از سند مجعول .

قضیه از این قرار بود که نیروی انتظامی در خیابان کارون به یک موتور سیکلت که دارای دو راکب بودند مشکوک می شود و بعد از ایست دادن و فرار آن موتور سوار و تعقیب و گریز، آن دو راکب توسط نیروی انتظامی دستگیر می شوند. در تفتیش بدنی ازیکی از آنها چند چک پول جعلی کشف می شود و او به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در جلسه حاظر بود.

متهم این چنین ادعا می کرد:  از کسی طلبکار بودم ولی او حاضر نبوده که بدهی خود را بدهد ، من هم به خانه او رفتم و این چند تراول را درخانه او پیدا کردم و به جای طلبم برداشتم .

نماینده دادستان مدعی بود که تراول ها توسط خود متهم حاظر جعل شده است و نظریه کارشناس رسمی هم این قضیه را تایید می کند.

نهایتا دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، دلایل موجود در متن کیفر خواست  متهم را در مورد جعل سه فقره ایران چک مجرم دانست  و او را به شش ماه حبس تعزیری محکوم نمود .

اما در خصوص جرم استفاده از سند مجعول متهم را به خاطر عدم کفایت دلیل و اصل برائت مجرم ندانست و تبرئه نمود.

همچنین دادگاه حکم به معدوم کردن سه ایران چک مجعول داد.

تا دادگاه بعدی خدا نگهدار.

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید