دو کنفرانس در یک روز

سلام

به خاطر مسافرتی که برایم پیش آمد مجبور شدم کنفرانس درس جرم شناسی ام را که وقت آن ٨٨/٠٩/٣٠ بود را با هماهنگی استاد به امروز منتقل کنم آخه امروز کنفرانس درس تاریخ تحولات کیفری هم داشم لذا ناچار شدم در یک روز دو کنفرانس بدهم ، در ذیل به اختصار به شرح این دو کنفرانس می پردازم :

کنفرانس اول : اولین کنفراسم مربوط به درس تاریخ تحولات کیفری بود ، موضوع کنفراس تاریخچه و شیوه های اجرای مجازات اعدام بود.

اول کلاس استاد اعلام کردند که به خاطر کمبود وقت هر نفر 15 دقیقه وقت برای ارایه کنفرانسش دارد . دو نفر اول کنفرانس شان را ارایه کردند نوبت من که رسید بلند شدم و در جایگاه قرار گرفتم  قبل از شروع به بیان مطالبم ضمن کسب اجازه از محضر استاد از ایشان سوال کردم که چه چقدر وقت دارم استاد گفتند: هر مقدار که برای ارایه مطالبتان لازم دارید در نظر بگیرید فقط سعی کنید خیلی طولانی نشود.

کنفرانسم را با مقدمه ای در مورد مجازات اعدام شروع کردم و در ادامه وضعیت مجازات اعدام و شیوه های اجرای آن  را در دوران های مختلف تاریخی از جمله در دوران ١- بابل ٢- آشور٣- پارس ( هخامنشیان ، ساسانیان ، صفویه  و قاجاریه ) برسی کردم و در ادامه به برسی مجازات اعدام و شیوه های اجرای آن در ژاپن و اروپا پرداختم .

 بعد نوبت به برسی مجازات اعدام در ادیان مختلف ( یهود ، مسیحیت ، زرتشت و اسلام ) رسید و بعد از آن وضعیت مجازات اعدام را در کشور های جهان برسی کردم و در نهایت به برسی شیواهای اجرای مجازات اعدام در دنیا ( صندلی الکترونیکی ، تزریق مرگبار ، گاز مرگبار ، دار زدن ، سنگسار ، صلب و ...) پرداختم .

در پایان با ذکر یک نتیجه گیری خیلی کوتاه در حد سه جمله کنفرانس خود را به پایان رساندم . وقتی به ساعت نگاه کردم ٣٠ دقیقه طول کشیده  بود یعنی همان مقداری که خودم در نظر داشتم . ١٠ دقیقه ای را هم صرف پاسخ به سوالات دانشجویان کردم و با تشویق گرم دانشجویان به صندلی خودم بازگشتم.

 

کنفرانس دوم : کنفرانس دوم مربوط به درس جرم شناسی بود و با موضوع پیشگیری وضعی از جرم .

در شروع کلاس از استاد خواستم که با توجه به این که من ساعت ٩/۴۵ شب بلیط هواپیما دارم کنفرانسم را اول کلاس ارایه کنم ( اخه وقت ارایه کنفراس برای این درس آن روز 4 ساعت در نظر گرفته شده بود که باید 6 نفر در این چهار ساعت کنفرانس های خود را ارایه می کردند ). استاد گفتند : بگذارید دو نفر کنفرانس شان را بدهند چون موضوع کنفرانس شما مهم هست می خواهم وقت بیشتری برای آن بگذارم .

دو نفر از دوستان کنفرانس خود را ارایه کردند هر کدام در ١۵ دقیقه .

نوبت من شد و در جایگاه حاظر شدم با کسب اجازه از استاد شروع به ارایه نمودم و کنفرانس خود را با مقدمه ای کوتاه آغاز کردم و در ادامه کنفرانسم را با ارایه مطالبی پیرامون این  سر فصل ها ١- موقعیت پیشگیری وضعی در بین انواع پیشگیری ها٢- تعریف پیشگیری وضعی ٣- مبانی پیشگیری وضعی ۴- شیوه های پیشگیری وضعی ۵- مزایای پیشگیری وضعی ۶- ویژگی های پیشگیری وضعی ٧- تدابیر پیشگیری وضعی ٨- ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی  ادامه دادم و در پایان با یک نتیجه گیری در پنج جمله کنفرانسم را به پایان رساندم .

وقتی نگاه ساعت کردم دیدم یک ساعت طول کشیده  بعد سوالات شروع شد حدود نیم ساعت هم به سوالات دانشجویان پاسخ دادم .

 استاد در پاسخ به اعتراض یکی از دوستان که می گفت این کنفرانس خیلی طول کشده گفتند: چون موضوع این کنفرانس موضوع  مهمی می باشد و ممکن است از آن در امتحان سوال بیاید باید کاملا تشریح شود به هر حال بعد از ١/٣٠ به جایگاه خود برگشتم .

خیلی خسته شده بودم با سرعت به طرف خانه حرکت نمودم تا وسایلم را بردارم و به فرود گاه بروم .

به زودی متن کامل این دو تحقیق در همین وبلاگ جهت استفاده دوستان ارایه خواهد شد .

 

/ 0 نظر / 37 بازدید