پنجمین جلسه حضور در دادگاه

سلام

امروز در دو جلسه دادگاه حضور داشتم که شرح یک جلسه را بیان می کنم مردی تحت عنوان  ولایت از پسر ۵ ساله اش دادخواستی علیه اداره ثبت احوال تهران جنوب داده بود و خواهان صدور حکم مبنی بر تغییر نام کوچک فرزندش از ماشاءالله به امیر حسین شده بود .

دلیل خواهان برای خواسته اش که در دادخواست ذکر شده  این بود که   پسرش از بدو تولد در شناسنامه با نام ماشاءالله بوده ، ولی در بین دوستان و اقوام و خانواده از همان بدو تولد با نام مستعار امیر حسین صدا زده می شده  و  با این نام شناخته می شود و معرف حضور دیگران است و لذا از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر تغییر نام فرزندش را کرده بود  و مستند ادعای خود را شهادت شهود ذکر کرده بود .

نماینده حقوقی اداره ثبت احوال هم در مقام دفاع در مقابل خواهان در لایحه دفاعیه خود این چنین استدلال کرده بود که : (نام ماشاءالله از اسامی متداول و مرسوم در جامعه بوده و هیچگونه قبح و استهجانی از مفهوم آن ادراک نمی شود و بر اساس قانون ثبت احوال نام هایی قابل تغییر است که مستهجن ، نامتناسب با جنس و یا از موارد ممنوعیت نام باشد و دلایل خواهان برای تغییر نام فرزندش کافی نیست .) و از  دادگاه  تقاضای  رد دعوی را کرده بود .

در جلسه دادگاه که قرار بود خواهان شهود خود را معرفی کند و شهود ادای شهادت کنند خواهان علی رغم ابلاغ قانونی برگ اخطاریه در جلسه حاضر نشده بود و از آن جا که تنها استناد خواهان شهادت شهود بود و  شهود خود را به دادگاه معرفی ننموده بود قاضی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نمود.

تا جلسه بعدی دادگاه خدا نگهدار .

 

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید