دهمین جلسه حضور در دادگاه

  سلام

امروز صبح ساعت 10 دادگاه بودم و توانستم در دوجلسه دادرسی شر کت کنم که به طور اختصار به شرح هر دو جلسه می پردازم :

جلسه اول : خانمی که از دادگاه حقوقی حکم پرداخت مهریه اش را علیه همسرش گرفته بود در این دادگاه (کیفری) از او شکایت کرده بود که شوهرش به قصد فرار از دین اقدام به فروش ماشینش نموده است . جلسه با حضور شوهر خانم آغاز شد و پس از تفهیم اتهام توسط قاضی شوهر شروع به دفاع از خود نمود .

او ادعا می کرد که من با قرض گرفتن از چند نفر از دوستانم این ماشین را خریداری نموده بودم و حالا آن را فروخته ام تا پول آن ها را پس بدهم .

و مهریه همسرم را هم طبق حکم دادگاه بر اساس تقسیطی که دادگاه تعیین بنماید ، پرداخت می کنم . فروش ماشین هیچ ربطی به مهریه همسرم ندارد.

او اسنادی را دال بر وجود قراردادی مبنی بر اینکه ماشین را با پول قرض گرفتن از دوستانش خریده است به دادگاه ارائه نمود.

متهم پس از امضاء صورتجلسه دادگاه را ترک کرد، تا قاضی بعدا اقدام به صدور رای مقتضی بماید . بعد از خروج مرد از دفتر دادگاه زن او ( شاکی ) وارد دفتر دادگاه شد و مدعی بود که نتواسته به موقع به جلسه برسد . قاضی به او گفت که دفاعیات خود را در قالب یک لایحه تا یک ساعت دیگر می تواند به دادگاه تحویل دهد. و خانم هم رفت و بعد از یک ساعت لایحه دفاعی خود را تحویل دفتر داد . تا قاضی پس از مطالعه دفاعیات طرفین رای مقتضی صادر کند.( آنچه از اوضاع و احوال جلسه معلوم بود تبرئه شوهر بود.)

اما جلسه دوم : اداره ثبت احوال از خانم مسنی  به جرم   تغییر نام خانوادگی خود در شناسنامه اش (جعل) شکایت نموده بود ، جلسه با حضور متهم آغاز شد.

 متهم به دلیل کهولت سن  مشکل شنوایی  داشت و همین مطلب کار را برای قاضی مشکل می نمود ، زیرا که قاضی هر سوالی که می کرد پیرزن جواب دیگری می داد و قاضی مجبور بود یک سوال را چند بارو با صدای بلند تکرار کند.

پیرزن خیلی هم عصبانی بود از به قول خودش تهمتی که به او زده شده بود و جواب ها را با عصبانیت  می داد .

متهم ، اتهام وارده را نپذیرفت و مدعی بود که شناسنامه اش از اول به همین صورت بوده است و هیچ اطلاعی از این که دستکاری شده باشد ندارد.

ولی دست بردن در شناسنامه چنان ناشیانه بود که با یک نگاه عادی هم می شد متوجه شد.

به هر حال بعد از سوال و جواب های فرآوان و ارایه پاسپورت از سوی متهم به دادگاه  ، قاضی اقدام به صدور رای نمود و متهم را به خاطر نبودن ادله قوی مبنی بر ارتکاب جرم جعل علیه او و بر اساس اصل برائت تبرئه نمود .

تا دادگاه بعدی خدا نگهدار

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید