دومین جلسه حضور در دادگاه

امروز بعد از یک ماه معافیت از شرکت در جلسه دادگاه به عنوان وظایف کار آموزی وکالت در جلسه دادگاه شرکت کردم پرونده ای که در جلسه امروز مطرح بود بدین شرح بود که یک مرد جوانی از شهرداری یکی از ناحیه های تهران شکایت کرده بود که یکی از ماشین های شهرداری با ماشین او تصادف کرده و خسارات فراوانی را به ماشین او وارد کرده و حاضر به پرداخت خسارات هم نیست و از دادگاه تقاضای محکومیت شهرداری به پرداخات خسارات وارده به او را شده بود ، مستندات او هم شهادت شهود بود که شهود خود را هم جهت ادای شهادت  حاظر کرده بود .

قاضی به شهود دستور داد که همگی وضو بگیرند با با کپی کارت ملی خود جهت ادای شهادت آماده شوند .

شهرداری نماینده حقوقی خود را فرستاده بود که یک خانم جوان بود .

بعد از ادای شهات شهود و شنیدن صحبت های طرفین و بررسی سایر مستندات طرفین قاضی حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت خسارت های خواهان صادر نمود .

من از بابت این که آن مرد جوان  پیروز این جلسه دادگاه بود خیلی خوشحال شدم زیرا که معلوم بود که خیلی نیازمند است و با این ماشین امرار معاش می کند و شهرداری می خواست ... .

تا جلسه دادگاه بعد خداه نگهدار .

 

/ 0 نظر / 22 بازدید