سیزدهمین جلسه حضور در دادگاه

سلام

امروز باید در اولین جلسه دادگاه خانواده شرکت می کردم .چون مجتمع قضایی قبلی دادگاه خانواده نداشت می بایست در  مجتمع قضایی جدیدی حضور پیدا می کردم لذا صبح زود حرکت کردم و بعد از رسیدن به مجتمع جدید و انجام کارهای اداری و نامه نگاری های لازم ، دستور معاونت ارجاع مجتمع را گرفتم و به شعبه دادگاه مورد نظر رفتم ، پرونده ای که در جلسه مطرح بود مربوط بود به درخواست صدور حکم طلاق توسط زوجه .

پرونده از این قرار بود که آقایی در هنگام عقد ازدواج ، در ضمن یک عقد خارج لازم به زوجه خود وکالت بلا عزل داده بود  تا خانم بتواند به محض تحقق یکی از شرایطی که در ضمن عقد قرار داده شده است ، توکیلا خود را مطلقه نماید .

حالا خانم به دلایل ذیل از دادگاه تقاضای صدرور حکم طلاق را داشت

١-   اقدام به خرید و فروش مواد موخدر و محکومیت در دادگاه انقلاب به این دلیل

٢-   نگهداری هرویین و اعتیاد  به مواد موخدرو محکومیت در دادگاه انقلاب به این دلیل

٣-     خرید و فروش اموال مسروقه و محکومیت در دادگاه به این دلیل

۴-    اقدام به ضرب و شتم شدید  به نحوی که زندگی برایش غیر قابل تحمل شده است

۵-     ترک زندگی مشترک  بدون پرداخت هیچگونه نفقه ای

دادگاه پس از برسی مستندات خانم  تحقق شروط ضمن عقد را محرز دانست و به موجب مواد ١١١٩و ١١۴۶ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام  ، به زوجه اجازه داد  تا توکیلا و خلعا خود را مطلقه نماید .

تا جلسه دادگاه بعدی خدا نگهدار .

 

/ 0 نظر / 28 بازدید